Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ

Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ Tại Website Azvnn.Com
Khi sử dụng dịch vụ tại website phim Azvnn.com bạn cần phải tuân thủ những quy định dịch vụ mà chúng Tôi đề ra :

Quy định về tên tài khoản
- Tên tài khoản là địa chỉ email của Người sử dụng.
- Việc thiết lập tài khoản cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước.
+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, ...
+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ mà Azvnn cung cấp.
Thông tin tài khoản
- Khi đăng ký, người dùng cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu trong bản đăng ký. Việc cung cấp thông tin chính xác giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài khoản. Chúng tôi chỉ hỗ trợ giải quyết tranh chấp mà không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào của khách hàng.
- Email của tài khoản sẽ được sử dụng làm tên truy cập hệ thống Azvnn. Mỗi email chỉ được sử dụng để đăng kí duy nhất 01 tài khoản.
Yêu cầu đối với thành viên sở hữu tài khoản
Chủ tài khoản phải tuân thủ các quy định trong thỏa thuận này cũng như các cam kết dưới đây:
- Không được xâm phạm an ninh hoặc có hành vi tìm cách xâm phạm an ninh hệ thống máy chủ của của Azvnn.
- Không được mạo nhận là các thành viên khác (người quản trị hệ thống, chuyên viên hỗ trợ,... ) của Azvnn với bất cứ mục đích nào.
- Không phát tán và truyền bá thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
- Không gửi thông tin quảng cáo, thư dây chuyền hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại (trừ trường hợp được azvnn.com cho phép bằng văn bản).
- Không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào đến sự an toàn của hệ thống dịch vụ.
- Không được sử dụng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự không lành mạnh, tục tĩu, phỉ báng, xúc phạm,... nhân viên quản trị hệ thống dịch vụ, người dùng và các tổ chức khác.
- Không được gây rối, cản trở, phá hoại các sự kiện được tổ chức trên azvnn.com.
- Không sử dụng tài khoản để download phim mà không được sự đồng ý của Azvnn.com
- Tự bảo vệ thông tin tài khoản của mình tránh bị lợi dụng làm ảnh hưởng tới hệ thống của Azvnn.com.
Rủi ro cá nhân khi truy cập
Khi truy cập vào trang web này bạn chấp thuận và đồng ý với việc có thể gặp một số rủi ro và đồng ý rằng Azvnn.com cũng như các bên liên kết chịu trách nhiệm xây dựng trang web này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ thiệt hại nào đối với với bạn dù là trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả để lại, bị phạt hay bất kỳ mất mát, phí tổn hoặc chi phí có thể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp qua việc sử dụng hoặc chuyển tải dữ liệu từ trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tất cả những ảnh hưởng do virus, tác động hoặc không tác động đến hệ thống máy vi tính, đường dây điện thoại, phá hỏng ổ cứng hay các phần mềm chương trình, các lỗi kỹ thuật khác gây cản trở hoặc trì hoãn việc truyền tải qua máy vi tính hoặc kết nối mạng.
Ngưng cấp quyền sử dụng
Các thành viên tham gia Azvnn.com sẽ bị ngưng cấp quyền sử dụng dịch vụ mà không được báo trước nếu vi phạm một trong những điều sau:
- Đăng tải những nội dung mang tính khiêu dâm, đồi truỵ, tục tĩu, phỉ báng, hăm doạ người khác, vi phạm pháp luật hoặc dẫn tới hành vi phạm pháp.
- Spam dưới mọi hình thức tại trang web Azvnn.com
- Chia sẻ tài khoản cho nhiều người sử dụng: Tài khoản của Quý thành viên sẽ bị tạm khóa ít nhất từ 24h cho tới khi chúng tôi xác định rõ chủ tài khoản thực tế. Trường hợp vi phạm từ lần thứ hai, Azvnn sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn.

- Sử dụng tài khoản để download phim mà không được sự đồng ý của Azvnn.com: Tài khoản của Quý thành viên sẽ bị tạm khóa ít nhất từ 24h. Trường hợp vi phạm từ lần thứ hai, Azvnn sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn.
- Vi phạm các quy định khác của website.
Chúng Tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối với các nội dung đó, và sẽ hợp tác hết mình với cơ quan luật pháp hay tòa án khi có yêu cầu công bố những hành vi đăng tải thông tin và dữ liệu trái phép này
Bản quyền
Là một trang web về thông tin giải trí, chúng tôi ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ về điện ảnh. Chúng Tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trên trang web hoặc liên quan đến thương hiệu đều hợp pháp, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên trang web. Bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào nếu bị phát hiện sẽ bị Ban quản trị gỡ bỏ khỏi trang web trong thời gian sớm nhất.
Sở hữu trí tuệ
Mọi nội dung được đăng tải trên website, bao gồm thiết kế, logo, các phần mềm, chức năng kỹ thuật, các , hình ảnh, cấu trúc trang đều thuộc bản quyền của chúng tôi và công ty sở hữu trang web này. Nghiêm cấm mọi sao chép, sửa đổi, trưng bày, phân phát, chuyển tải, tái sử dụng, xuất bản, bán, cấp phép, tái tạo hay sử dụng bất cứ nội dung nào của trang web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận bằng văn bản của Ban quản trị web hoặc/và công ty sở hữu.
Sử dụng thông tin
Khi vào trang web này là bạn đã thừa nhận và đồng ý rằng mọi thông tin hay dữ liệu mà bạn chuyển đến trang web này dưới bất kỳ hình thức nào, vì bất kỳ lý do gì, sẽ trở thành tài sản của Website và công ty sở hữu. Những thông tin này sẽ được Chúng Tôi sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm, phát triển thương hiệu, kinh doanh sản phẩm và các hoạt động khác. Chúng Tôi được phép sử dụng miễn phí các ý tưởng hoặc nội dung thông tin do người sử dụng cung cấp. Người sử dụng không có quyền đòi hỏi bất cứ khoản tài chính nào (tiền thưởng, lệ phí, nhuận bút hoặc các hình thức chi trả khác…) liên quan đến việc sử dụng thông tin này.
Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ những thông tin cá nhân (bao gồm: thông tin lý lịch, email, mật khẩu) của thành viên cho bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của thành viên đó.
Sửa đổi
Chúng Tôi có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt nội dung trang web cũng như các điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào.
Kết nối với các trang web khác
Mặc dù trang web này có thể kết nối với các trang web khác, điều đó không có nghĩa là Azvnn trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào việc phê chuẩn, hợp tác, tài trợ, chứng thực hay kết nạp các trang web đó, trừ khi được công bố chính thức. Khi truy cập vào trang web này là bạn đã thừa nhận và đồng ý rằng Azvnn không kiểm soát tất cả các trang web liên kết, và Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web ngoại lai nào, hay bất kỳ trang web nào có liên kết với trang web này.
Quyền hạn của Azvnn.com
Nếu phát hiện người sử dụng vi phạm các quy định đã nêu trong Bản thoả thuận này, chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối truy cập của bất cứ tài khoản nào mà không cần báo trước. Trong những trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền để truy cứu trách nhiệm đối với những người vi phạm.
Chúng tôi có quyền sử dụng thông tin tài khoản để gửi thông báo cho chủ tài khoản về các sản phẩm và dịch vụ hoặc chương trình khuyến mại thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này để tiến hành các cuộc điều tra (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trong hệ thống, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác).
Chúng tôi có toàn quyền thay đổi những điều khoản, chính sách mà chúng tôi cho rằng không còn phù hợp trong thoả thuận này mà không cần báo trước, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định mới.
Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin cá nhân và/hoặc địa chỉ IP của chủ tài khoản khi được các cơ quan luật pháp Việt Nam yêu cầu và để làm các việc thực sự cần thiết như sau:
- Phối hợp với cơ quan điều tra để tìm ra những hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc phát tán thông tin và an ninh mạng.
- Bảo vệ quyền và tài sản liên quan đến hệ thống dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
- Nhận dạng những người cố tình vi phạm luật thông tin và an ninh mạng.
Điều khoản thi hành
Thoả thuận sử dụng này ràng buộc chúng tôi kể từ khi được đưa lên website azvnn.com và ràng buộc Quý khách hàng kể từ khi đăng ký sử dụng dịch vụ do azvnn.com cung cấp. Khi có sửa đổi bổ sung được đưa lên thì chúng tôi và Quý khách hàng đều phải tuân thủ những sửa đổi bổ sung do chúng tôi đưa ra.